Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365
Profil spoločnosti  

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. bola založená na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 204/2007 zo dňa 21.06.2007 za účelom správy a údržby ciest II. a III. triedy v dĺžke 2556 km a 1107 mostných objektov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a investičnej činnosti na týchto cestách.

Spoločnosť bola dňa 21.09.2007  zapísaná do Obchdoného registra Okresného súdu Banská Bystrica pod číslom: Oddiel Sa, Vložka číslo 909/S.
Jej majoritným (jediným) akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Zameraním BBRSC a.s. je okrem správy a údržby ciest II. a III. triedy aj podnikateľská činnosť na cestných komunikáciách a vykonávanie s tým súvisiacich činností, ktoré zabezpečujú zriadené strediská. Zárukou vysokej kvality služieb a ďalšieho vývoja spoločnosti sú zamestnanci s dlhoročnou praxou v uvedenej oblasti.
Vzdelávanie zamestnancov sa zameriava na posilňovanie ich potenciálu a využitie vedomostí z kurzov, školení a seminárov v praxi.

Pohyb vozidiel cestnej údržby  https://geoportal.bbsk.sk/geoportal/full.aspx?variant=007 

Vďaka tejto službe máte možnosť sledovať pohyb vozidiel zimnej a letnej údržby aj na mape prostredníctvom geografického informačného systému (GIS). Modré čiary za jednotlivými vozidlami znamenajú, že toto vozidlo prešlo zobrazeným úsekom v priebehu poslednej hodiny. 

 

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014 

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS