Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§9 ods.9 zákona o VO) (102) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniaOznámenie o výsledku verejného obstarávania (2) Súhrnné správy o zákazkách (6) FotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365
Profil spoločnosti  

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. bola založená na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 204/2007 zo dňa 21.06.2007 za účelom správy a údržby ciest II. a III. triedy v dĺžke 2556 km a 1107 mostných objektov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a investičnej činnosti na týchto cestách.

Spoločnosť bola dňa 21.09.2007  zapísaná do Obchdoného registra Okresného súdu Banská Bystrica pod číslom: Oddiel Sa, Vložka číslo 909/S.
Jej majoritným (jediným) akcionárom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Zameraním BBRSC a.s. je okrem správy a údržby ciest II. a III. triedy aj podnikateľská činnosť na cestných komunikáciách a vykonávanie s tým súvisiacich činností, ktoré zabezpečujú zriadené závody v jednotlivých okresoch, ako sú závod Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská  Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom. Zárukou vysokej kvality služieb a ďalšieho vývoja spoločnosti sú zamestnanci s dlhoročnou praxou v uvedenej oblasti.
Vzdelávanie zamestnancov sa zameriava na posilňovanie ich potenciálu a využitie vedomostí z kurzov, školení a seminárov v praxi.

 

Účtovná závierka za rok 2013

Účtovná závierka za rok 2012

Účtovná závierka za rok 2011

Účtovná závierka za rok 2010

01.04.2015
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS