Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Kontakty


Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,

Sekretariát
č. tel. 048/4723951
e-mail: sekretariat@bbrsc.sk

Predseda predstavenstva
Ing. Ján Butkovský 
č. tel. 048/4723951
e-mail: predstavenstvo@bbrsc.sk

 

Vedúci technicko-prevádzkového úseku
Mgr. Igor Čierny
č. tel. 048/4727380
e-mail: igor.cierny@bbrsc.sk

 

Kontakty na centrálne dispečerské a spravodajské pracoviská:

Centrálny dispečing Banská Bystrica 048/414 27 65 a 0918 543 223

Centrálny dispečing Lučenec 0918 543 322

Centrálny dispečing Veľký Krtíš 0918 543 469

Centrálny dispečing Rimavská Sobota 0918 543 385

Centrálny dispečing Žiar nad Hronom 045/678 31 41 a 0918 543 613

Centrálny dispečing Krupina 0918 543 541

 

Podateľňa
e-mail: podatelna@bbrsc.sk

 

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS