Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (180) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365

Kontakty


Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,

Sekretariát
č. tel. 048/4723951
e-mail: sekretariat@bbrsc.sk

Generálny riaditeľ
Mgr. Miroslav Suja 
č. tel. 048/4723951
e-mail: gr@bbrsc.sk

 

Vedúci technicko-prevádzkového úseku
Mgr. Igor Čierny
č. tel. 048/4727380
e-mail: igor.cierny@bbrsc.sk

 

Ostatné kontakty:  

Podateľňa
e-mail: podatelna@bbrsc.sk

Referent pre oznamovanie protispoločenskej činnosti
e-mail: staznosti@bbrsc.sk

29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
12.12.2017
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS