Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365
   Detail verejného obstarávania
Typ zákazky : Nadlimitná zákazka - ukončené
Názov predmetu zákazky: Inertný posypový materiál
Dátum zverejnenia: 17.07.2013

Dátum otvárania časti ponuky "Ostatné": 14.08.2013
§ 41 Ostatné.pdf

Dátum otvárania časti ponuky "Kritériá": 19.09.2013
§ 41 Kritériá otváranie info UVO.pdf

Predbežné oznámenie:
2013-OJS096-163564-sk.pdf
oznamenie_200352.pdf

Oznámenie o vyhlásení VO. Výzva na predkladanie ponúk:
oznamenie o vyhlásení_206618.pdf
2013-OJS137-237580-sk o vyhlásení.pdf

Oznámenie o výsledku VO. Informácia o uzavretí zmluvy:
oznamenie o výsledku VO_221498.pdf
EU2013-OJS213-369760-sk (1).pdf

Súťažné podklady:
súťažné podklady.pdf
Odpovede na žiadosť o vysvetlenie.pdf

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Info o vyhodnotení ponúk.pdf


 Návrat späť
29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
23.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS