Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
IČO: 36836567
tel.: 048-41-42-761
fax: 048-47-27-365
   Detail verejného obstarávania
Typ zákazky : Podlimitná zákazka-zrušené
Názov predmetu zákazky: Likvidácia povodňových škôd v okrese Revúca
Dátum zverejnenia: 05.09.2013

Dátum otvárania časti ponuky "Ostatné": 26.09.2013
§ 41 Ostatné.pdf

Dátum otvárania časti ponuky "Kritériá": 05.11.2013
§ 41 Kritériá.pdf

Oznámenie o vyhlásení VO. Výzva na predkladanie ponúk:
Výzva.pdf

Súťažné podklady:
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf
Doplnenie SP - úprava prílohy č. 1.pdf
súťažné podklady.pdf

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Info o vyhodnotení ponúk.pdf


 Návrat späť
29.04.2015 - Všeobecný oznam
 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
04.01.2018 - Všeobecný oznam
 
Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
20.02.2018
 
Aktuálny stav zjazdnosti ciest
 © Banskobystrická regionálna správa ciest 
Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
 Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS