Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) 
 • Súťažné podklady-Dodávka motorovej nafty
 • Súťažné podklady - inertný posypový materiál kamenná drvina
 • Súťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2017
 • Aktualizácia PD - most Dolná Strehová
 • Aktualizácia PD - Most Hucín
 • Súťažné podklady - ZÚ ciest 2016/2016
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
  Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
  Majerská cesta 94
  974 96 Banská Bystrica
  IČO: 36836567
  tel.: 048-41-42-761
  fax: 048-47-27-365
  Verejné obstarávanie » Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  Súťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2017

  Príloha: PDF príloha

  Verejný obstarávateľ dňa 01.03.2017 zverejňuje súťažné podklady na nadlimitnú zákazku:

  "Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla".

  29.04.2015 - Všeobecný oznam
   
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  04.01.2018 - Všeobecný oznam
   
  Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
  23.02.2018
   
  Aktuálny stav zjazdnosti ciest
   © Banskobystrická regionálna správa ciest 
  Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
   Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS