Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) 
 • Výpočtová technika
 • Oprava a výmena zadnej nápravy na FB200, Kobelco
 • Právne služby
 • Servisné služby a dodávka HW zariadení monitorovacieho systému FLEETWARE
 • Základné kurzy obsluhy vybraných zariadení
 • Kontajnery Brezno
 • ÚČTOVNÝ AUDIT NA ROK 2017 PRE BBRSC
 • Oprava PTO bez príruby, IVECO RS913BD
 • Oprava priepustu na ceste III/2441 Železná Breznica - časť Huta v okrese Zvolen - OPAKOVANÁ SÚŤAŽ
 • Demontáž vrát a montáž skladu na posypovú soľ - POLKANOVÁ- OPAKOVANÁ SÚŤAŽ
 • Oprava cesty III/2653 Mučín-Pleš-Radzovce
 • Oprava priepustu na ceste III/2441 Železná Breznica-časť Huta v okrese Zvolen
 • Dodávka konektorov medzi existujúcim IS a novo implementovaným DMS systémom
 • Demontáž vrát a montáž skladu na posypovú soľ
 • Rekonštrukcia garážových priestorov – stredisko Brezno
 • Oprava živičného krytu - III/2630 Dolná Bzová spojka
 • Oprava živičného krytu - II/529 Brezno-Hriňová časť Vrchdolinka
 • Prenájom vozidiel, traktorov a nakladačov na výkon zimnej služby 2017/2018
 • Oprava PTO bez príruby, IVECO BB615CD
 • Dodanie tovaru - Merače motohodín pre BBRSC - opakovaná súťaž
 • Dodanie tovaru – Merače motohodín pre BBRSC
 • Asanácia administratívnej budovy a skladov strediska 131 Brezno
 • Digitalizácia, elektronické schvaľovanie a archivácia dokumentov
 • Cesta II/526 Látky-Kokava, sanácia zosuvu (PD)
 • Dodanie a výmena okien na stredisku Poltár
 • Výmena okien na pracovisku ZÚC Kokava nad Rimavicou
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Palivové drevo - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Generálne opravy motorov LIAZ 634,636,638 - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje
 • Palivové drevo
 • Generálne opravy motorov LIAZ 634,636,638
 • Špeciálne motorové vozidlo s nadstavbou-samohybný žeriav
 • Účtovný audit
 • Oprava sociálnych zariadení Tornaľa
 • Servis monitorovacieho systému fleetware pre BBRSC
 • Právne služby
 • Aktualizácia PD - Dolná Strehová
 • Aktualizácia PD - Most Hucín
 • Aktualizácia PD- Most Bacúch
 • Vibračná doska jednosmerná
 • Motorová teleskopická vyvetvovacia píla
 • Poloautomatický bezobslužný výdajný stojan na motorovú naftu
 • Zvárací poloautomat
 • Elektrocentrála trojfázová-opakovaná zákazka
 • Elektrocentrála trojfázová
 • Motorová píla
 • Krovinorez motorový
 • Montáž a revízia bleskozvodov - Zvolen
 • Obaľovaná asfaltová zmes za studena
 • Denníky zimnej a letnej údržby ciest
 • Oprava prevodovky na vozidle IVECO
 • Rokovacie konanie- prenájom vozidiel, traktorov a nakladačov - prenájom traktora prevádzka BB stredisko Zvolen
 • OPRAVA INDUKČNÝCH SLUČIEK, SVETELNÁ KRIŽOVATKA I/66 V BREZNE PRI OC TESCO
 • Nájom zariadení Car Position pre sledovací GPS/GPRS systém vozidiel fleetware
 • Servis monitorovacieho systému fleetware pre BBRSC
 • Energetický audit pre BBRSC a.s.
 • Výmena okien a dverí na stredisku Poltár
 • Cesta III/065016 (III/2519) Revištské Podzámčie (okr. Žarnovica)
 • POLOŽENIE MIKROKOBERCA NA CESTE III/2412 (05950), CKM 2,460- 2,824 V OBCI TURECKÁ
 • Právne služby
 • Vypracovanie environmentálnych služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre BBRSC
 • Energetický audit pre BBRSC, a.s., Banská Bystrica
 • Cesta III/2374 (06652) Horná Lehota spojka (okr. Brezno)
 • Cesta III/066057 Nemecká, most ev.č.066057-00 (okr. Brezno)
 • Cesta III/2440 Kr.I/66 Zvolen – Ostrá Lúka (okres Zvolen)
 • Cesta III/2650 (III/071 3) Rapovce železničná stanica (okr. Lučenec)
 • Cesta III/2795 (065023) Dolná Ždaňa – Horná Ždaňa
 • Cesta III/2410 (059003) Špania Dolina (okr. B. Bystrica)
 • Cesta II/591 Dolná Mičiná-Čerín
 • Oprava a stabilizácia svahu pod cestou I/14 v km 5,600 (Dolný Harmanec) - Havarijný stav
 • Oprava elektrického vedenia a vykonanie revízie v budovách na stredisku Krupina
 • Doprava teplej obaľovanej zmesi na pokládku živičného krytu vozovky na ceste I/66
 • Vyrovnávanie pozdĺžnych a priečnych nerovností živičného krytu vozovky frézovaním na ceste I/66
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Most na ceste II/527 evid. č. 527 - 013 Záhorce"
 • Pokládka živičného krytu vozovky finišérom so zhutnením na ceste I/66
 • Modernizácia kamerového systému
 • Oprava vozidla Iveco Trakker ZH 466 AX
 • Stroje na prezúvanie a vyvažovanie pneumatík vrátane servisu
 • Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok
 • Kúpa tovaru - technické plny a prenájom obalov - tlakové fľaše na technické plyny - OPAKOVANÁ
 • Kancelárske potreby
 • Kúpa tovaru - technické plny a prenájom obalov - tlakové fľaše na technické plyny - ZRUŠENÁ
 • Oprava vozidla VK 906 AB
 • Ručné dočisťovanie a odhadzovanie snehu z priechodov pre chodcov a schodísk v meste Zvolen
 • „Kúpa ojazdeného motorového vozidla kategórie NA – N2“
 • Oprava vozidla ZH 466 AX
 • Diagnostika a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov Malé Dálovce, Zlatno
 • Oprava strechy skladu soli na stredisku Krupina
 • "Most na ceste III/5262 evid.č. MO 5262-7 Litava".
 • Oprava živičného krytu formou veľkoplošných vysprávok vozovky na ceste II/531
 • Zákonom predpísané audítorské služby
 • Most na ceste III/5262 evid.č. MO 5262-7 Litava
 • „Most na ceste III/52630 evid.č. 52630-2 Jalšovík“ ZRUŠENÉ
 • Termokontajner
 • Výpočtová technika s príslušenstvom
 • Vyhotovenie PD - cesta III/050 108, Kotmanová – oprava oporného múru v km cca 3,405 – 3,435
 • Pesticídy
 • Cestné zvodidlá - Výzva na predloženie ponuky
 • Cestné smerové stĺpiky II. - Výzva na predloženie ponuky
 • Betónová zmes - Výzva na predloženie ponuky
 • Cestné smerové stĺpiky - Výzva na predloženie ponuky
 • Servisná činnosť a udržiavanie výpočtovej techniky a počítačovej siete v požadovanom prevádzkyschopnom stave
 • Vykonávanie revizií VTZ - tlakových nádob stabilných pre rok 2014
 • Oprava zametacej nadstavby na vozidle Iveco Tracer-typ nadstavby K 7 r.v. 2007
 • Školenie zamestnancov kategórie "R" v rámci odbornej spôsobilosti pre rok 2014
 • Intenzívny dvojdňový kurz k Zákonu 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Revízie elektrozariadení a bleskozvodov
 • Oprava prednej nápravy vozidla IVECO TRAKKER
 • Oprava systému AD-BLUE na vozidle IVECO TRAKKER
 • Zvodidlá
 • Poskytovanie servisných služieb Monitorovacieho systému FLEETWARE
 • Pneumatiky
 • Znalecké posudky - „Cesta III/066 34 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. Etapa“
 • Cestné bezpečnostné zvodidlá
 • Oprava vozidla T 815 ŠPZ VK 9O6 AB, r.v. 1988
 • Zvodidlá s príslušenstvom
 • Opravy lokálnych porúch asfaltových vozoviek – výtlkov v zimnom období
 • Generálna oprava búracieho kladiva
 • Výrub krovín a ostatných drevín
 • Prenájom vozidiel a traktorov na výkon zimnej služby 2013/2014 na časť č. 6 závod Rimavská Sobota a jeho stredisko v Tornali –prenájom traktorov
 • Analýza celkového stavu vozoviek na cestách II. triedy vo vlastníctve BBSK
 • Procesorová licencia ORACLE SE ASFU
 • Montáž elektrických tachografov
 • Oprava vozidla IVECO Daily ZH
 • Náhradné diely na opravu chemickej posypovej nadstavby
 • Oprava trhlín na ceste č. II/526 – Hriňová – Látky
 • Dodávka balíkov MS Office 2010 SK
 • Oprava vozidla IVECO TRAKKER AD 190T31W
 • Prenájom vozidiel a traktorov na výkon zimnej služby 2013/2014 na časť č. 6 závod Rimavská Sobota a jeho stredisko v Tornali –prenájom traktorov
 • Systém utierok
 • Oprava prac. stroja Hydromek 102 B na stredisku Lučatín
 • Generálna oprava motora M 634
 • Dodanie a montáž riadiacej jednotky Wabco ABS na brzdový systém vozidla Liaz
 • Zvodidlá a príslušenstvo k cestným oceľovým zvodidlám
 • Oprava vozidla IVECO TRAKKER
 • Dochádzkový systém
 • Obnova krytu vozovky na ceste III/527 024 Kiarov - Želovce v km 2,970-3,300
 • Servis vozidla MAN TGA
 • IVECO Trakker 260 T 44 W
 • Monitory
 • Počítače
 • Celková oprava brzdového systému a pier zadnej nápravy vozidla Škoda 706
 • Oprava olejovej vane, uloženia štarta a oprava spojky vozidla LIAZ
 • Dodávka farieb
 • GO prevodovky na vozidlo T 815 –sypač s demontážou a montážou do vozidla
 • Oprava diferenciálov prednej a zadnej nápravy vozidla T 815-sypač –typ 6x6.2 s demontážou a montážou na vozidle r.v. 199O
 • Reklamné predmety
 • Komunálne rozmetadlo piesku/soli
 • Dodanie repasovanej prednej nápravy na Š706 vrátane predného pohonu a listových pier s nutnosťou prispôsobenia (cestárska verzia)
 • Zhotovenie oporného múra na ceste č. III/050086 v obci Železná Breznica, časť Huta
 • Motor HATZ 3L41C – 12V
 • Oprava bŕzd pre vozidlo Tatra 815 euro 3
 • Ručné dočisťovanie a odhadzovanie snehu z priechodov pre chodcov a schodísk v správe mesta Zvolen
 • Farba biela UNIAKRYL a BALOTÍNA
 • Licencia ESET Endpoint Antivirus
 • Nákup dieslového motora HATZ-typ 3L41C 24V
 • GO radlice typu SRL 3500 k sypačom
 • Dodávka 30 ks betónových tvárnic
 • Dodávka a výmena okien
 • Oprava prevodovky TATRA 815
 • Oprava elektroinštalácie vozidla a pomocného pohonu sypacej nadstavby, oprava kabíny, oprava zadného náboja vozidla Škoda 706
 • Celková oprava prednej nápravy vozidla Škoda 706
 • Tovar na opravu a zriadenie zvodidiel
 • Dodávka a montáž plynového teplovodného kúrenia na stredisku Bakova Jama, Zvolen
 • Oprava vozidla IVECO TRAKER
 • Farby
 • Prenájom strojov s obsluhou
 • Pokládka vyfrézovaného materiálu
 • Vykonanie opráv čelných snehových radlíc a rozmetadiel posypových korieb. Dodanie šnekov posypovej korby
 • Vykonanie servisnej prehliadky nakladača Hidromek, výmena puzdier a čapov čelnej lopaty
 • Hygienické potreby
 • III/57115 Šurice spojka
 • Vykonanie opravy elektroinštalácie na vozidlá IVECO DAILY
 • Výmena motora
 • Dodávka a montáž plynového teplovodného kúrenia a ohrevu
 • Vykonanie ročných servisov na vozidlá MAN TGA
 • Oprava mosta ev. č. 66-153 pred obcou Telgárt
 • Osobné motorové vozidlo kategórie M1 (4x4)
 • Výmena spojky na vozidlo MAN TGA
 • Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
  Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
  Majerská cesta 94
  974 96 Banská Bystrica
  IČO: 36836567
  tel.: 048-41-42-761
  fax: 048-47-27-365
  Verejné obstarávanie » Zákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.)
  Cesta III/066057 Nemecká, most ev.č.066057-00 (okr. Brezno)

  Príloha: PDF príloha

  07.09.2015 Verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na  predmet jednoduchej zákazky

   Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady po vyžiadaní na e-mailovej adrese: lubica.kapustova@bbsk.sk

  16.09.2015  Verejný obstarávateľ zverejňuje záznam z prieskumu trhu

  ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU na predmet zákazky -  

  stavebné práce

   

   

  OBJEDNÁVATEĽ:    Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94,

                                        974 96 Banská Bystrica

  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:Cesta III/066057 Nemecká, most ev. č. 066057-00

                                                               (okr. Brezno)

   

  Na základe Príkazu č. 002/2015/ODDVO – zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

   

  Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:

   

  Por. č.

  Názov a sídlo uchádzačov

     Cena bez  DPH v Eur

    Cena s DPH

       v Eur

  Spôsob prieskumu trhu

   

   

  1.

  DOPRASTAV ASFALT, a.s.

  Stráž 223

  960 01 Zvolen

  nepredložil ponuku

  nepredložil ponuku

   

  výzva E-mail

   

  2.

  STRABAG, s.r.o.,

  Mlynské Nivy 61/A

  825 18 Bratislava

  nepredložil ponuku

   

  nepredložil ponuku

   

   

  výzva E-mail

   

   

  3.

  CESTY NITRA, a.s.

  Murgašova 6

  949 78 Nitra

  nepredložil ponuku

   

  nepredložil ponuku

   

   

  výzva E-mail

   

  4.

  CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.

  ul. mája 724

  031 01 Liptovský Mikuláš

   

  nepredložil ponuku

   

  nepredložil ponuku

   

  výzva E-mail

   

   

  5.

  ZEDA B. Bystrica

  Majerská cesta 96

  974 01 Banská Bystrica

  nepredložil      ponuku

   

  nepredložil ponuku

   

   

  výzva E-mail

   

  6.

  ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90

  821 07 Bratislava-Ružinov

  nepredložil     ponuku

  nepredložil           ponuku

   

  výzva E-mail

   

  7.

  Inžinierske stavby a.s.

  Priemyselná 6

  042 45 Košice

  nepredložil ponuku

   

  nepredložil ponuku

   

  výzva E-mail

   

  8.

  SKANSKA SK, a.s.

  Krajná 29

  821 04 Bratislava

  nepredložil ponuku

  nepredložil ponuku

   

  výzva E-mail

   

  9.

  EUROVIA SK, a.s.

  Osloboditeľov 66

  040 17 Košice

  nepredložil ponuku

  nepredložil ponuku

   

  výzva E-mail

   

  10.

  FREKOMOS SK

  Domové role 69

  821 05 Bratislava

  nepredložil ponuku

  nepredložil ponuku

             

  výzva E-mail

        

   

   

   

   

   

  Úspešný uchádzač: Nebola predložená žiadna cenová ponuka.

   

   

  Dokumentácia prieskumu trhu

  1.  Doklad o oprávnení dodávať stavebné práce

  2.  Zmluva o dielo

  3.  Ďalšie doklady (cenová ponuka)

   

   

   

  Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:

  Meno a priezvisko        

   

  Ľubica Kapustová                                                     

   

  Dátum 

   

  16.09.2015

   

  Podpis

  Odborný referent za VO

   

   

  Vedúci oddelenia:

   

   

   

   

  Meno a priezvisko                 

   

  Dátum 

   

  Podpis

  Mgr. Rastislav Schlosár

   

  16.09.2015

   

   

   

   

  Z Á P I S N I C A

         z rokovacieho konania na zákazku na stavebné práce

            „Cesta III/066057 Nemecká, most ev.č.066057-004 (okr. Brezno)“,

                                              konané dňa 08.10.2015 o 9,30 hod.

  Rokovacie konanie sa uskutočnilo v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe neúspešnosti vyhlásenej jednoduchej zákazky podľa § 9 ods.9.

  Zákazka bola vyhlásená dňa 07.09.2015, bola o nej zverejnená výzva na predkladanie ponúk a boli tiež oslovení 10-ti záujemcovia. K tejto zverejnenej výzve nebola v požadovanej lehote predložená ani jedna ponuka, čím bola súťaž neúspešná.

  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 24 999,10,- EUR.

  Na rokovacie konanie bol vyzvaný a zúčastnil sa nasledovný uchádzač :

  1.      ZEDA B. Bystrica, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica,

  zastúpená  na rokovaní p. Jurajom Múdrym (podľa priloženej prezenčnej listiny), ktorý predložil splnomocnenie na zastupovanie za konateľa spoločnosti.

  Na rokovacom konaní komisia skontrolovala predložené doklady a dokumenty v zmysle výzvy na rokovacie konanie. Všetky predložené doklady boli v poriadku, spĺňali všetky podmienky účasti.

  Rokovanie pokračovalo rokovaním o technických podmienkach a finančných podmienkach zákazky.

  Ing. Batková, zamestnankyňa Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. Banská Bystrica informovala prítomných o stave tohto mosta, ktorý je vo veľmi  zlom technickom stave a jeho oprava je nevyhnutná.

  Uchádzač predložil cenovú ponuku v tabuľke položkovite a celkovú cenu zákazky :

  bez DPH 29 165,58 €, s DPH 34 998,69 €.

  Zástupcova BBRSC, a.s. sa opýtali ešte zástupcu uchádzača, či nie je ešte ochotný poskytnúť zľavu z ponúknutej ceny. Uchádzač uviedol, že ponúknutá cena je konečná a nemenná. Celá komisia súhlasila teda s konečnou cenou za zákazku na stavebné práce na oprave mosta :

  bez DPH 29 165,58 €

  DPH 20 % 5 833,12 €

  s DPH 34 998,69 €

  Na základe tohto rokovania komisia rozhodla, že uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy o dielo (v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení).

   

  V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2015

   

  Komisia v zložení :

  Ing. Albert Andrejko             ..................................

  Ing. Zuzana Uhríková                        ..................................

  Ing. Batková Jaroslava           ..................................

  Mgr. Róbert  Petrán               ..................................

  Mgr. Rastislav Schlosár         ...................................

  Ľubica Kapustová                  ....................................

   

   

   

   

  29.04.2015 - Všeobecný oznam
   
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  04.01.2018 - Všeobecný oznam
   
  Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
  20.02.2018
   
  Aktuálny stav zjazdnosti ciest
   © Banskobystrická regionálna správa ciest 
  Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
   Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS