Profil spoločnostiRegister zmlúvProfil verejného obstarávateľaVerejné obstarávanieZákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.) (182) 
 • Výpočtová technika
 • Oprava a výmena zadnej nápravy na FB200, Kobelco
 • Právne služby
 • Servisné služby a dodávka HW zariadení monitorovacieho systému FLEETWARE
 • Základné kurzy obsluhy vybraných zariadení
 • Kontajnery Brezno
 • ÚČTOVNÝ AUDIT NA ROK 2017 PRE BBRSC
 • Oprava PTO bez príruby, IVECO RS913BD
 • Oprava priepustu na ceste III/2441 Železná Breznica - časť Huta v okrese Zvolen - OPAKOVANÁ SÚŤAŽ
 • Demontáž vrát a montáž skladu na posypovú soľ - POLKANOVÁ- OPAKOVANÁ SÚŤAŽ
 • Oprava cesty III/2653 Mučín-Pleš-Radzovce
 • Oprava priepustu na ceste III/2441 Železná Breznica-časť Huta v okrese Zvolen
 • Dodávka konektorov medzi existujúcim IS a novo implementovaným DMS systémom
 • Demontáž vrát a montáž skladu na posypovú soľ
 • Rekonštrukcia garážových priestorov – stredisko Brezno
 • Oprava živičného krytu - III/2630 Dolná Bzová spojka
 • Oprava živičného krytu - II/529 Brezno-Hriňová časť Vrchdolinka
 • Prenájom vozidiel, traktorov a nakladačov na výkon zimnej služby 2017/2018
 • Oprava PTO bez príruby, IVECO BB615CD
 • Dodanie tovaru - Merače motohodín pre BBRSC - opakovaná súťaž
 • Dodanie tovaru – Merače motohodín pre BBRSC
 • Asanácia administratívnej budovy a skladov strediska 131 Brezno
 • Digitalizácia, elektronické schvaľovanie a archivácia dokumentov
 • Cesta II/526 Látky-Kokava, sanácia zosuvu (PD)
 • Dodanie a výmena okien na stredisku Poltár
 • Výmena okien na pracovisku ZÚC Kokava nad Rimavicou
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Palivové drevo - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje - opakovaná súťaž
 • Generálne opravy motorov LIAZ 634,636,638 - opakovaná súťaž
 • Záložné zdroje
 • Palivové drevo
 • Generálne opravy motorov LIAZ 634,636,638
 • Špeciálne motorové vozidlo s nadstavbou-samohybný žeriav
 • Účtovný audit
 • Oprava sociálnych zariadení Tornaľa
 • Servis monitorovacieho systému fleetware pre BBRSC
 • Právne služby
 • Aktualizácia PD - Dolná Strehová
 • Aktualizácia PD - Most Hucín
 • Aktualizácia PD- Most Bacúch
 • Vibračná doska jednosmerná
 • Motorová teleskopická vyvetvovacia píla
 • Poloautomatický bezobslužný výdajný stojan na motorovú naftu
 • Zvárací poloautomat
 • Elektrocentrála trojfázová-opakovaná zákazka
 • Elektrocentrála trojfázová
 • Motorová píla
 • Krovinorez motorový
 • Montáž a revízia bleskozvodov - Zvolen
 • Obaľovaná asfaltová zmes za studena
 • Denníky zimnej a letnej údržby ciest
 • Oprava prevodovky na vozidle IVECO
 • Rokovacie konanie- prenájom vozidiel, traktorov a nakladačov - prenájom traktora prevádzka BB stredisko Zvolen
 • OPRAVA INDUKČNÝCH SLUČIEK, SVETELNÁ KRIŽOVATKA I/66 V BREZNE PRI OC TESCO
 • Nájom zariadení Car Position pre sledovací GPS/GPRS systém vozidiel fleetware
 • Servis monitorovacieho systému fleetware pre BBRSC
 • Energetický audit pre BBRSC a.s.
 • Výmena okien a dverí na stredisku Poltár
 • Cesta III/065016 (III/2519) Revištské Podzámčie (okr. Žarnovica)
 • POLOŽENIE MIKROKOBERCA NA CESTE III/2412 (05950), CKM 2,460- 2,824 V OBCI TURECKÁ
 • Právne služby
 • Vypracovanie environmentálnych služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre BBRSC
 • Energetický audit pre BBRSC, a.s., Banská Bystrica
 • Cesta III/2374 (06652) Horná Lehota spojka (okr. Brezno)
 • Cesta III/066057 Nemecká, most ev.č.066057-00 (okr. Brezno)
 • Cesta III/2440 Kr.I/66 Zvolen – Ostrá Lúka (okres Zvolen)
 • Cesta III/2650 (III/071 3) Rapovce železničná stanica (okr. Lučenec)
 • Cesta III/2795 (065023) Dolná Ždaňa – Horná Ždaňa
 • Cesta III/2410 (059003) Špania Dolina (okr. B. Bystrica)
 • Cesta II/591 Dolná Mičiná-Čerín
 • Oprava a stabilizácia svahu pod cestou I/14 v km 5,600 (Dolný Harmanec) - Havarijný stav
 • Oprava elektrického vedenia a vykonanie revízie v budovách na stredisku Krupina
 • Doprava teplej obaľovanej zmesi na pokládku živičného krytu vozovky na ceste I/66
 • Vyrovnávanie pozdĺžnych a priečnych nerovností živičného krytu vozovky frézovaním na ceste I/66
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Most na ceste II/527 evid. č. 527 - 013 Záhorce"
 • Pokládka živičného krytu vozovky finišérom so zhutnením na ceste I/66
 • Modernizácia kamerového systému
 • Oprava vozidla Iveco Trakker ZH 466 AX
 • Stroje na prezúvanie a vyvažovanie pneumatík vrátane servisu
 • Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok
 • Kúpa tovaru - technické plny a prenájom obalov - tlakové fľaše na technické plyny - OPAKOVANÁ
 • Kancelárske potreby
 • Kúpa tovaru - technické plny a prenájom obalov - tlakové fľaše na technické plyny - ZRUŠENÁ
 • Oprava vozidla VK 906 AB
 • Ručné dočisťovanie a odhadzovanie snehu z priechodov pre chodcov a schodísk v meste Zvolen
 • „Kúpa ojazdeného motorového vozidla kategórie NA – N2“
 • Oprava vozidla ZH 466 AX
 • Diagnostika a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov Malé Dálovce, Zlatno
 • Oprava strechy skladu soli na stredisku Krupina
 • "Most na ceste III/5262 evid.č. MO 5262-7 Litava".
 • Oprava živičného krytu formou veľkoplošných vysprávok vozovky na ceste II/531
 • Zákonom predpísané audítorské služby
 • Most na ceste III/5262 evid.č. MO 5262-7 Litava
 • „Most na ceste III/52630 evid.č. 52630-2 Jalšovík“ ZRUŠENÉ
 • Termokontajner
 • Výpočtová technika s príslušenstvom
 • Vyhotovenie PD - cesta III/050 108, Kotmanová – oprava oporného múru v km cca 3,405 – 3,435
 • Pesticídy
 • Cestné zvodidlá - Výzva na predloženie ponuky
 • Cestné smerové stĺpiky II. - Výzva na predloženie ponuky
 • Betónová zmes - Výzva na predloženie ponuky
 • Cestné smerové stĺpiky - Výzva na predloženie ponuky
 • Servisná činnosť a udržiavanie výpočtovej techniky a počítačovej siete v požadovanom prevádzkyschopnom stave
 • Vykonávanie revizií VTZ - tlakových nádob stabilných pre rok 2014
 • Oprava zametacej nadstavby na vozidle Iveco Tracer-typ nadstavby K 7 r.v. 2007
 • Školenie zamestnancov kategórie "R" v rámci odbornej spôsobilosti pre rok 2014
 • Intenzívny dvojdňový kurz k Zákonu 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Revízie elektrozariadení a bleskozvodov
 • Oprava prednej nápravy vozidla IVECO TRAKKER
 • Oprava systému AD-BLUE na vozidle IVECO TRAKKER
 • Zvodidlá
 • Poskytovanie servisných služieb Monitorovacieho systému FLEETWARE
 • Pneumatiky
 • Znalecké posudky - „Cesta III/066 34 Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I. Etapa“
 • Cestné bezpečnostné zvodidlá
 • Oprava vozidla T 815 ŠPZ VK 9O6 AB, r.v. 1988
 • Zvodidlá s príslušenstvom
 • Opravy lokálnych porúch asfaltových vozoviek – výtlkov v zimnom období
 • Generálna oprava búracieho kladiva
 • Výrub krovín a ostatných drevín
 • Prenájom vozidiel a traktorov na výkon zimnej služby 2013/2014 na časť č. 6 závod Rimavská Sobota a jeho stredisko v Tornali –prenájom traktorov
 • Analýza celkového stavu vozoviek na cestách II. triedy vo vlastníctve BBSK
 • Procesorová licencia ORACLE SE ASFU
 • Montáž elektrických tachografov
 • Oprava vozidla IVECO Daily ZH
 • Náhradné diely na opravu chemickej posypovej nadstavby
 • Oprava trhlín na ceste č. II/526 – Hriňová – Látky
 • Dodávka balíkov MS Office 2010 SK
 • Oprava vozidla IVECO TRAKKER AD 190T31W
 • Prenájom vozidiel a traktorov na výkon zimnej služby 2013/2014 na časť č. 6 závod Rimavská Sobota a jeho stredisko v Tornali –prenájom traktorov
 • Systém utierok
 • Oprava prac. stroja Hydromek 102 B na stredisku Lučatín
 • Generálna oprava motora M 634
 • Dodanie a montáž riadiacej jednotky Wabco ABS na brzdový systém vozidla Liaz
 • Zvodidlá a príslušenstvo k cestným oceľovým zvodidlám
 • Oprava vozidla IVECO TRAKKER
 • Dochádzkový systém
 • Obnova krytu vozovky na ceste III/527 024 Kiarov - Želovce v km 2,970-3,300
 • Servis vozidla MAN TGA
 • IVECO Trakker 260 T 44 W
 • Monitory
 • Počítače
 • Celková oprava brzdového systému a pier zadnej nápravy vozidla Škoda 706
 • Oprava olejovej vane, uloženia štarta a oprava spojky vozidla LIAZ
 • Dodávka farieb
 • GO prevodovky na vozidlo T 815 –sypač s demontážou a montážou do vozidla
 • Oprava diferenciálov prednej a zadnej nápravy vozidla T 815-sypač –typ 6x6.2 s demontážou a montážou na vozidle r.v. 199O
 • Reklamné predmety
 • Komunálne rozmetadlo piesku/soli
 • Dodanie repasovanej prednej nápravy na Š706 vrátane predného pohonu a listových pier s nutnosťou prispôsobenia (cestárska verzia)
 • Zhotovenie oporného múra na ceste č. III/050086 v obci Železná Breznica, časť Huta
 • Motor HATZ 3L41C – 12V
 • Oprava bŕzd pre vozidlo Tatra 815 euro 3
 • Ručné dočisťovanie a odhadzovanie snehu z priechodov pre chodcov a schodísk v správe mesta Zvolen
 • Farba biela UNIAKRYL a BALOTÍNA
 • Licencia ESET Endpoint Antivirus
 • Nákup dieslového motora HATZ-typ 3L41C 24V
 • GO radlice typu SRL 3500 k sypačom
 • Dodávka 30 ks betónových tvárnic
 • Dodávka a výmena okien
 • Oprava prevodovky TATRA 815
 • Oprava elektroinštalácie vozidla a pomocného pohonu sypacej nadstavby, oprava kabíny, oprava zadného náboja vozidla Škoda 706
 • Celková oprava prednej nápravy vozidla Škoda 706
 • Tovar na opravu a zriadenie zvodidiel
 • Dodávka a montáž plynového teplovodného kúrenia na stredisku Bakova Jama, Zvolen
 • Oprava vozidla IVECO TRAKER
 • Farby
 • Prenájom strojov s obsluhou
 • Pokládka vyfrézovaného materiálu
 • Vykonanie opráv čelných snehových radlíc a rozmetadiel posypových korieb. Dodanie šnekov posypovej korby
 • Vykonanie servisnej prehliadky nakladača Hidromek, výmena puzdier a čapov čelnej lopaty
 • Hygienické potreby
 • III/57115 Šurice spojka
 • Vykonanie opravy elektroinštalácie na vozidlá IVECO DAILY
 • Výmena motora
 • Dodávka a montáž plynového teplovodného kúrenia a ohrevu
 • Vykonanie ročných servisov na vozidlá MAN TGA
 • Oprava mosta ev. č. 66-153 pred obcou Telgárt
 • Osobné motorové vozidlo kategórie M1 (4x4)
 • Výmena spojky na vozidlo MAN TGA
 • Archív verejného obstarávaniaPredbežné oznámenieOznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (6) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (4) Súhrnné správy o zákazkáchVibračná doska jednosmernáMotorová teleskopická vyvetvovacia pílaabvSúťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za teplaObchodná verejná sútažabcFotogalériaDoprava a mechanizáciaPonuka služiebPrevádzková činnosťTechnická činnosťKariéraKontakty
  Banskobystrická Regionálna správa ciest,a.s.
  Majerská cesta 94
  974 96 Banská Bystrica
  IČO: 36836567
  tel.: 048-41-42-761
  fax: 048-47-27-365
  Verejné obstarávanie » Zákazky nad 1000,00 Eur (§117 zákona č. 343/2015 Z.z.)
  Oprava živičného krytu - II/529 Brezno-Hriňová časť Vrchdolinka

  Príloha: PDF príloha

  Dňa 28.09.2017 verejný obstarávateľ zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou s názvom:

  Oprava živičného krytu formou veľkoplošných vysprávok-vozovka na ceste II/529 Brezno-Hriňová-časť Vrch Dolinka",  pre BBRSC, a.s. Banská Bystrica.

  Ďalšie podklady k verejnému obstarávaniu si môžete vyžiadať na mailovej adrese lubica.kapustova@bbsk.sk,  t.č. 048/432 5572.

  Verejný obstarávateľ zverejňuje dňa 05.10.2017 záznam z prieskumu trhu :

   

   

  ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU

                                              na uskutočnenie stavebných prác

   

                            Zákazka s nízkou hodnotou zadaná podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.

   

  OBJEDNÁVATEĽ:                 Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

  Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

  NÁZOV ZÁKAZKY:„Oprava živičného krytu formou veľkoplošných vysprávok, vozovka na ceste II/529 Brezno-Hriňová, časť Vrch Dolinka“

   

  Na základe zmluvy č. 276/2014/ODDIVO zo dňa 27.06.2014 v znení neskorších dodatkov.

   Prieskum trhu sa uskutočnil u uvedených podnikateľských subjektoch :

   

  Por. č.

  Názov a sídlo uchádzačov

  Cena bez DPH v Eur

  Cena s DPH v Eur

  Spôsob prieskumu trhu

   

   

   

  1.

  Inžinierske stavby, a.s.
  Priemyselná 6
  042 45 Košice

   

  15 799,15

   

  18 958,98

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka č.1 doručená poštou 02.10.2017  o 8,00 hod.

   

   

  2.

  STRABAG, r.r.o.
  Oblasť STRED Zvolen

  Neresnícka cesta 3
  960 01 Zvolen

   

      16 365,60

   

                19 638,72

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka č.2 doručená osobne 04.10.2017  o 12,39 hod.

   

   

  3.

  EUROVIA SK, a.s.
  Osloboditeľov 66
  040 17 Košice

   

   

  -

   

   

  -

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka nedoručená.

   

  4.

  DOPRASTAV ASFALT, a.s.
  Stráž 223
  960 01 Zvolen

   

   

  -

   

   

  -

   

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka nedoručená.

   

  5.

  CESTY NITRA, a.s.
  Murgašova 6
  949 78 Nitra

   

              -

   

  -

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka nedoručená.

   

  6.

  CESTNÉ  STAVBY LM, spol. s.r.o.

  Ul. 1.mája 724

  031 01 Liptovský Mikuláš

   

   

              -

   

   

  -

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka nedoručená.

   

   

  7.

   

   

   

  ZEDA B.Bystrica s.r.o.

  Majerská cesta 96

  974 01 Banská Bystrica

   

   

   

   

   

   

  Výzva zaslaná

  E-mailom, zverejnené na www.bbrsc.sk

  Ponuka nedoručená.

   

  Úspešný uchádzač :    Inžinierske stavby, a.s.
  Priemyselná 6
  042 45 Košice

   

  Dôvody výberu : Splnenie podmienok účasti a najnižšia cena.  

   Dokumentácia prieskumu trhu

  1.  Doklad o oprávnení podnikať   

  2.  Ďalšie doklady (cenová ponuka), prílohy

  3.  Návrh zmluvy o dielo

   

  Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:

   

  Meno a priezvisko           

   

  Dátum 

   

  Podpis

  Ľubica Kapustová

  Odborný referent za VO

   

   

  Vedúci oddelenia:

   

  05.10. 2017

   

   

  Meno a priezvisko                 

   

  Dátum 

   

  Podpis

  Mgr. Róbert Petrán

   

  05.10.2017

   

   

   

  29.04.2015 - Všeobecný oznam
   
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  04.01.2018 - Všeobecný oznam
   
  Informovanie o stave a zjazdnosti ciest
  20.02.2018
   
  Aktuálny stav zjazdnosti ciest
   © Banskobystrická regionálna správa ciest 
  Profil spoločnosti | Verejné obstrávanie | Fotogaléria | Ponuka služieb | Kariéra | Kontakty
   Dizajn a programovanie: ELIS & WEBHANDS